Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Văn nghệ giáng sinh VĂN NGHỆ GIÁNG SINH
Cha sở và lớp học Kính Thánh của ngài đang vừa nhảy múa vừa hát ca khúc giáng sinh trên sân khấu, giáo dân vỗ tay rất lớn, vui vẻ nói:
-         “Cha sở vui quá, dễ thương quá, cha múa cũng đẹp và hòa đồng với mọi người.

Cha sở trong lòng vui mừng vì phá vỡ được sự e ngại của giáo dân khi tiếp xúc với ngài.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.