Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Vợ nam của người Khiết Đan

VỢ NAM CỦA NGƯỜI KHIẾT ĐAN[1]

Mùa đông năm Tân tị Thiệu Hưng Tống Cao Tông, dân tộc Nữ Chân là một dân tộc thiểu số ở đông bắc Trung Quốc phản nghịch, Chu Trung Tín đem binh suốt đêm tiến vào phía nam, cướp lại rất nhiều của cải vật chất.
     Trong đó có một cái rương rất quý, mở ra coi toàn là thư của những người vợ quân Tống gởi đến Yến Sơn (bây giờ gọi là Thiên Tân, Trung Quốc).
Có người nọ thuận tay cầm lấy một lá thư lên xem, trong thư viết:
-         “Thuỳ dương chuyển lời đến núi Đan, chàng đến Giang Nam thật gian nan. Ở nơi đó chàng kiếm một bà vợ phương nam, thiếp ở nơi này làm vợ người Khiết Đan.”
                                                           (Hiên Cứ lục)

Suy tư:
     Chồng nam vợ bắc là chuyện thường có xảy ra trong một quốc gia bị chia làm hai chính thể, và nhiều chuyện cảm động cũng như nực cười đã xảy ra trong những gia đình như thế.
     Sau năm 1975, có nhiều ông chồng tập kết ra bắc Việt trở lại với nhiều đứa con của miền bắc, có nhiều bà vợ sau bao năm bị chia đôi đất nước đã sang ngang lấy chồng khác, sau khi thống nhất đất nước thì mừng mừng tủi tủi nhìn thấy người chồng cũ trở về, nhưng đành phải chia lìa vì ai cũng đã có gia đình riêng...
Nhưng thời nay dù không có chiến tranh chia lìa gia đình con cái chồng vợ, nhưng có những người phụ nữ ở miền Bắc Việt đi làm ô sin cho các gia đình ở Taiwan đã nói mà không đắn đo: “Nó (chồng) ở bên nhà cặp con (gái) nào thì cặp, nếu có bầu thì đừng trách tôi; tôi ở bên này (Taiwan) ngủ với thằng nào kệ tôi, miễn là tôi không mang bầu về !?”
Chuyện gia đình bị chia lìa vì chiến tranh là chuyện cảm động, nhưng chuyện gia đình “nó cặp con nào mặc nó, tôi ngủ với thằng nào mặc tôi” vì tiền bạc vật chất thì không phải là chuyện đùa nữa...
Thật đáng buồn thay !Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư 

[1] Một dân tộc thời cổ đại ở đông bắc Trung Quốc.