Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

Chúa nhật 31 thường niên


CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN

Tin mừng : Mc 12, 28b-34.
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi phải yêu người thân cận”.

Anh chị em thân mến,
Mỗi người trong chúng ta đều thuộc nằm lòng Mười điều răn của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng thuộc làu như ăn cháo Sáu điều răn của Hội Thánh, và quan trọng hơn là chúng ta vẫn thường dùng giới răn của Thiên Chúa và của Hội Thánh để xét mình trước khi xưng tội, nhưng rồi mấy ai trong chúng ta nhớ nằm lòng trong cách cư xử với người chung quanh: kính mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận như chính mình !

Mọi lề luật và giới răn đều quy về Thiên Chúa và hướng đến con người, đó chính là yêu thương, và đó cũng chính là “cái ách nhẹ nhàng” mà Đức Chúa Giê-su muốn mỗi người môn đệ của Ngài phải mang trong cuộc sống.

Có cái ách con trâu mới có những luống cày thẳng tắp. Người Ki-tô hữu được lề luật Thiên Chúa và giới răn của Hội Thánh hướng dẫn trong sự soi sáng của Thánh Thần, nên đời sống của họ phản ảnh tình yêu của Thiên Chúa đến những người chung quanh qua việc họ thực hành giới luật yêu người của Chúa dạy. Họ tuân giữ và thực hành lề luật cách nhẹ nhàng bởi vì họ đã xác tín được rằng: tất cả mọi lề luật đều làm cho họ trở nên con cái của Thiên Chúa và là anh chị em với nhau.

Kính mến Chúa thì là điều tự nhiên ai cũng biết và có bổn phận phải tuân giữ, nhưng yêu thương người là điều rất khó đối với con người ta, khó là vì chính những con người ấy đã bách hại người tin vào Chúa, họ đã giết chết và đã ghen ghét những người có niềm tin vào Đức Ki-tô, bây giờ lại phải yêu thương họ, đúng là một điều rất khó và trái với  “truyền thống” của những người Pha-ri-siêu, các thầy thông luật và những người chỉ giữ luật Chúa bằng môi bằng miệng, nhưng Đức Chúa Giê-su đã mời gọi chúng ta hãy kính mến Thiên Chua và yêu thương anh em...

Thánh Gioan Tông Đồ đã nói với chúng ta rằng :
“Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa,
vì Thiên Chúa là tình yêu”. Có người thuộc nằm lòng tinh thần và lề luật của Thiên Chúa, nhưng lại cố chấp thực hành lề luật theo từng nét chữ, để rồi họ trở nên xa lạ với tha nhân, và cô độc trong tâm hồn, vì lề luật nơi họ chỉ là cái gông nặng nề mà họ phải mang khi thực hành cốt lỏi của lề luật là yêu thương tha nhân như chính mình.

Anh chị em thân mến,
Mười điều răn của Thiên Chúa chỉ tóm gọn trong hai điều này: một là kính mến Thiên Chúa, hai là yêu người như chính mình. Cả hai chỉ là một, bởi vì khi chúng ta kính mến Thiên Chúa thì đồng thời phải yêu thương tha nhân, và ngược lại, khi chúng ta yêu người thì cũng phải kính mến Thiên Chúa.

Chúng ta thường đi tham dự thánh lễ và đón nhận các bí tích để bày tỏ lòng kính mến Thiên Chúa, nhưng có lẽ chúng ta rất ít khi “nhìn” đến người anh em chị em của chúng ta đang cần đến chúng ta giúp đỡ vật chất cũng như tinh thần...
Xin Chúa ban cho chúng ta có một tâm hồn nhiệt tình yêu mến Chúa, và tấm lòng quãng đại với tha nhân.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.