Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

Chúa nhật 2 thường niên (A)CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Tin mừng: Mt 1, 29-34.
“Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian.”

Bạn thân mến,
Thánh Gioan Tiền Hô hôm nay –trong bài Tin Mừng này- đã giới thiệu Chúa Giê-su cho hai môn đệ của mình, lời giới thiệu của ngài làm cho hai môn đệ hiểu rõ hơn về sứ mệnh cứu chuộc loài người của Đức Chúa Giê-su: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” Lời giới thiệu quá đầy đủ về thân phận và tư cách của một con người, khiến cho hai môn đệ hiểu rất minh bạch, và lập tức từ giã thầy của mình để đi theo làm môn đệ của Đấng được gọi là Chiên Thiên Chúa –Chúa Giê-su.

Có nhiều người biết bạn, vì được bạn giới thiệu; có nhiều người biết đến người yêu của bạn, vì bạn đã giới thiệu với họ; có nhiều người biết được nơi làm việc của bạn, vì bạn đăng quảng cáo với những hàng chữ xanh đỏ rất nổi bật, nhưng cũng có rất nhiều người không biết bạn là người Ki-tô hữu, bởi vì chính bạn không giới thiệu cho mọi người biết, hoặc là, vì bạn chưa thực sự sống tâm tình của người Ki-tô hữu trong cuộc sống của mình nên không ai biết bạn là môn đệ của Đức Chúa Giê-su.

Bạn thân mến,
Thánh Gioan Tiền Hô thực sự không biết Đức Chúa Giê-su là ai, nhưng chính nhờ Thánh Thần giới thiệu, và qua ngôn hành của Đức Chúa Giê-su mà ngài biết được Đức Chúa Giê-su là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian.

Có rất nhiều người chung quanh bạn không biết Đức Chúa Giê-su là ai, nhưng nhờ cách sống đúng tinh thần Phúc Âm của bạn mà họ biết được Ngài là Thiên Chúa làm người, biết được bạn chính là người Ki-tô hữu, là sứ giả của yêu thương và phục vụ.

Tìm mọi phương thế để giới thiệu Đức Chúa Giê-su cho mọi người là bổn phận của mỗi người Ki-tô hữu, nhưng phương thế hữu hiệu nhất chính là làm tốt bổn phận và trách nhiệm của mình với tất cả tấm lòng yêu mến Chúa và tha nhân.


Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.