Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

Lễ Đức Chúa Giê-su chịu phép RửaLỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

Tin mừng: Mt 3, 13-17.
“Chịu phép rửa xong, Đức Giê-su thấy Thần Khí Thiên Chúa đến ngự trên Người.”

Bạn thân mến,
Câu Lời Chúa trên đây có làm cho bạn suy nghĩ nào không, chứ riêng tôi thì có suy nghĩ như thế này:

1.      Ân sủng của bí tích Rửa Tội thật là vô cùng lớn lao, mà có khi trong cuộc sống chúng ta quên mất không biết cảm tạ Thiên Chúa, ân sủng đó là: làm cho chúng ta được trở thành con cái Thiên Chúa, và tha tội nguyên tổ cũng như những tội mà chúng ta đã phạm trước khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội.

Bí tích Rửa Tội cũng dìm chúng ta trong nước, không phải nước của sông Gio-đan, nhưng là nước được thánh hóa bởi quyền năng Thiên Chúa, nước này đủ sức rửa sạch tội lỗi của chúng ta, và trả lại cho chúng ta ơn làm con Thiên Chúa, qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-su. Đó chính là hồng ân cao quý nhất mà Chúa Giê-su có thể ban cho chúng ta, do đó mà Chúa Cha cũng nói với chúng ta như đã nói với Chúa Giê-su: “Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về con.” Chúa Cha không hài lòng sao được khi chính Con Một của Ngài đã vì chúng ta mà chết trên thập giá !

2.      Chúa Giê-su chịu phép rửa xong, Thần Khí Thiên Chúa ngự trên Ngài để từ đó Ngài công khai rao giảng tin mừng Nước Trời cho mọi người.

Bạn và tôi cũng như thế, chúng ta có bổn phận rao giảng Tin Mừng cho mọi người, bởi vì ân sủng của bí tích Rửa Tội không phải là một trò đùa, hay như một bùa phép làm cho có lệ, nhưng là một dấu chỉ được sai đi, một tác động của Chúa Thánh Thần để chúng ta trở nên chứng nhân trung thành của Tin Mừng trong cuộc sống hôm nay.

Bạn thân mến,
Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa là chấm dứt mùa giáng sinh, cũng có nghĩa là chúng ta đem mầu nhiệm giáng sinh ấy làm nền tảng để làm chứng có một Đấng Cứu Thế đã đến trong thế gian, Ngài đã sống và đã chia sẻ thân phận với con người, và vì yêu thương nên Ngài đã chịu khổ hình thập giá, đã chết đã sống lại và đã lên trời.

Đấng Cứu Thế ấy vẫn hằng ngày hiện diện với Giáo Hội với chúng ta qua bí tích Thánh Thể, và chúng ta sẽ là những chứng nhân của Ngài...


Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.