Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Trí tuệ cứu được vú em

TRÍ TUỆ CỨU ĐƯỢC VÚ EM
 
 

Trong nhà Hán Võ Đế có một bà bảo mẫu đã một lần phạm tội, viên quan chủ quản trình với Hán Võ Đế đem nhà của bà bảo mẫu dời ra biên cương, Hán Võ Đế buộc lòng phải phê chuẩn.

Bà bảo mẫu sẽ phải vào triều chào từ biệt Hán Võ Đế, nhưng trước đó thì đi thăm người diễn viên cung đình mà Hán Võ Đế rất cưng chiều là Quách Xả Nhân và khóc với ông ta.

Quách Xả Nhân nói:

-“Bà vào triều yết kiến hoàng thượng, và lập tức từ biệt ngay, đi cho thật nhanh, và khi đi thì nhiều lần quay mặt lại nhìn hoàng thượng”.

Bà bảo mẫu làm theo lời của Quách Xả Nhân chỉ bảo, từ biệt Võ Đế, và rất nhanh rời khỏi đó, khi đi thì nhiều lần quay đầu lại nhìn, Quách Xả Nhân lớn tiếng chửi bà vú em:

-”Ái dà ! Bà già này, tại sao không đi nhanh nhanh một chút ! Bệ hạ đã lớn rồi, lẽ nào còn uống sữa của bà để sống hay sao ! Tại sao còn không đi mà còn quay đầu lại nhìn hữ !”

Thế là Hán Võ Đế thương hại bà, lòng cảm thấy rất bi thương, bèn hạ lệnh không được di chuyển nhà của bà bảo mẫu nữa.
(Sử ký)

Suy tư:

     Khi cử hành thánh lễ Mi-sa là linh mục diễn lại hy tế thập giá của Đức Chúa Giê-su, nghĩa là linh mục đóng vai trò của Đức Chúa Giê-su để chủ tế thánh lễ, chứ không phải linh mục đóng vai trò của quân lính Rô-ma hét la, chửi mắng giáo dân trên bàn thờ và trên bục giảng...

     Tôi đã thấy có linh mục dâng thánh lễ chỉ có…mười lăm phút đồng hồ, và sau đó thì tất tật chạy đi đánh cờ đô-mi-nô với bạn bè; tôi cũng đã thấy nhiều linh mục chửi giáo dân trên tòa giảng và hét la ca đoàn trên bàn thờ sau khi đọc lời truyền phép; và tôi cũng nghiệm thấy rằng, nếu giáo dân thờ ơ với thánh lễ, không sốt sắng tham dự thánh lễ là vì linh mục không thật sự diễn lại hy tế của Đức Chúa Giê-su trên bàn thờ, các ngài dâng lễ nhưng lòng trí thì để nơi bữa tiệc sắp tới, để nơi cuộc hội hè với bè bạn, hoặc là dâng lễ chạy sô...

     Đức Chúa Giê-su trong bữa ăn cuối cùng (tiệc ly) với các môn đệ, Ngài bày tỏ hết lòng yêu thương các ông, Ngài dạy bảo các môn đệ hãy yêu thương nhau và khiêm tốn phục vụ nhau, như Ngài đã yêu thương và phục vụ các ông.

     Linh mục cử hành thánh lễ là Đức Chúa Ki-tô cử hành, thánh lễ là bữa tiệc Nước Trời, giáo hữu là các môn đệ. Vậy thì linh mục hãy diễn tả hết tâm tình yêu thương của Đức Chúa Giê-su cho các môn đệ là giáo hữu của mình, để họ cùng yêu thương và phục vụ lẫn nhau trong cuộc sống hằng ngày.

     Như thế thì ai còn chê trách được linh mục của Chúa chứ, bởi vì các ngài thông minh và khôn ngoan hơn các diễn viên trên sân khấu, và quan trọng hơn cả là vì các ngài không phải là những diễn viên mà là những Alter Christus -Đức Chúa Ki-tô thứ hai.

Quách Xả Nhân là diễn viên cung đình nhờ trí tuệ của mình mà cứu được bà bão mẫu. Linh mục sẽ cứu được nhiều linh hồn khi sốt sắng cử hành mầu nhiệm hy tế: thánh lễ Mi-sa.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư