Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Khi bà sơ có quyền

KHI BÀ SƠ CÓ QUYỀN
 
 

      Anh đem những bài hát rất thịnh hành trong lễ hôn phối mà anh rất tâm đắc cho bà sơ phụ trách ca đoàn bên nhà thờ (gp. Phan Thiết) của nhà gái (vợ anh), để xin hát trong thánh lễ hôn phối của mình.

     Bà sơ coi xong thì phán một câu:

-“Bài hát ở Sài gòn khác, bài hát ở đây khác, không được”.

Đúng là khi bà sơ có quyền thì mất đi tấm lòng bác ái, mất đi sự khiêm tốn, mất đi sự hòa nhã của người nữ tỳ Thiên Chúa.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.