Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Giỏi thần học

GIỎI THẦN HỌC
 


      Lễ trọng, cha sở giải thích tràng giang đại hải về mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi, giáo dân kẻ ngáp người gục đầu...

     Một giáo dân ngoái đầu lui nói với giáo dân ngồi phía sau:

-“Ông cha sở mình giỏi thần học quá, giảng cả tiếng đồng hồ rồi mà tui không hiểu gì cả."
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.