Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Ghi âm

GHI ÂM
 
Có người hỏi một giáo dân:

-“Sao mấy hôm nay không uống cà phê với cha sở ?”

Giáo dân nọ trả lời:

-“Tớ thấy bà thư ký của cha sở uống cà phê mà không nói gì cả, tớ nghi là lúc đó ổng đang ghi âm những lời nói của mình, nên tớ sợ không dám cùng uống cà phê nữa”.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.