Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

Lấy trắng trả đỏ

LẤY TRẮNG TRẢ ĐỎ


Tham quân lục sự ở Quảng Châu là Liễu Khánh, tính tham lam quá quắc, ông ta ở một mình một phòng, bất luận là thứ gì dù nhỏ đến đâu cũng không dám bỏ ngoài phòng, sợ trộm lấy mất tiêu.
Có một lần, có tên thủ hạ tự ý lấy một nhúm muối của ông ta, ông ta nhất định đòi phải trả tới cùng, tên thủ hạ ấy không có gì để trả, bị đánh máu tươi chảy đầm đìa, Liễu Khánh hằm hằm dữ tợn nói: “Lấy trắng thì trả đỏ”.
                               (Triều Dã Thiểm Tải)

Suy tư:
     Các thánh tử đạo không hề ăn trộm cũng không hề mắc nợ gì của các vua chúa quan quyền thế gian, nhưng các ngài cứ bị họ đánh đập thịt nát xương tan và cuối cùng thì bị chém đầu, bởi vì tâm hồn của các ngài không thuộc về họ, các ngài đã hy sinh để làm chứng cho đức tin vào Thiên Chúa của mình.
     Các ngài không lấy oán báo oán, cũng không lấy máu trả nợ máu, nhưng các ngài lấy sự tha thứ để khống chế hận thù, lấy yêu thương để xoá lấp những ngăn cách giữa lương và giáo. Các ngài không vay họ, nhưng các ngài trả ơn cho họ: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”  Một lời cầu xin ơn tha thứ cho kẻ giết mình là một hành vi trả ơn rất tình người của các ngài, và chắc chắn rằng, hồng ân của Thiên Chúa -qua lời cầu xin của các ngài- sẽ đụng đến tâm hồn của kẻ ác, và biết đâu rằng trong số những kẻ ác và lý hình ấy cũng sẽ có người tuyên xưng: họ đúng là những người con của Thiên Chúa, như viên đội trưởng cất tiếng tôn vinh Đức Chúa Giê-su khi lấy ngọn giáo đâm cạnh sườn Ngài sau khi Chúa Giêsu tắt thở, nói: “Người này đích thực là người công chính”.

     “Lạy Đức Chúa Giê-su, chúng con thường hay lấy oán báo ân, thường lấy ích kỷ để đáp lại sự quãng đại của anh em chị em, cho nên chúng con luôn trở thành người mắc nợ công bằng với mọi người. Xin Chúa ban cho chúng con có một tâm hồn quãng đại bao dung, để chúng con biết sống chan hoà với hết mọi người, để chúng con biết sống chân thành với tha nhân. Amen”.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư