Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

Nuốt ruồi mửa thịt

NUỐT RUỒI MỬA THỊT


Hạ Hầu Bưu tính tình rất độc ác, một năm nọ vào mùa hè, ông ta ngồi ăn thịt một mình, người đầy tớ rất thèm, bèn lợi dụng lúc ông ta tiển khách ra ngoài, thì lén ăn một miếng.
Ông ta phát hiện được thì rất nổi giận, bèn bắt rất nhiều ruồi bức ép người đầy tớ ăn, và nói:
-      “Để mày mửa ra, trả cho tao miếng thịt ấy”.
                                       (Triều Dã Thiểm Tải)

Suy tư:
     Không ai độc ác đến độ bắt con người ta ăn ruồi nhưng phải mửa ra thịt mà trả nợ, chỉ có những tên đại gian ác và đại hà tiện mới làm như thế.
     Trong đời sống thiêng liêng thì không phải như vậy, Thiên Chúa không bắt chúng ta trả nợ, nhưng Lòng Thương Xót của Chúa bắt mỗi người chúng ta –tự thâm tâm- phải đền trả cho cân xứng mối thâm tình này -anh sẽ rất xấu hổ khi anh phản bội lại tình yêu chân thành của người yêu, và lúc đó, tự anh đày đoạ anh chứ người yêu không bắt anh phải đày đoạ- đây là nợ ân tình.
     Chúng ta nợ ân tình với Thiên Chúa.
     Đến ngày phán xét sẽ có hai kẻ tố cáo chúng ta trước toà án Thiên Chúa: một là Lòng Thương Xót của Chúa và hai là ma quỷ.
Lòng Thương Xót của Chúa thì không ồn ào ầm ỉ như ma quỷ, bởi vì tội nhân đã thấy rất rõ những sai trái của mình, những bội phản của mình đối với tình yêu của Chúa, nhưng lời tố cáo của ma quỷ thì ầm ỉ và làm cho chúng ta xấu hổ nhục nhã, chúng nó sẽ tố với Chúa như thế này: nó đã được Chúa yêu thương hơn chúng tôi nhưng nó vẫn không nghe lời Ngài, nó phải xuống ở với chúng tôi; nó đã đắm mình trong hưởng thụ xác thịt không màng đến lương thực Hằng Sống của Ngài, nó phải bị trầm luân đời đời như chúng tôi; nó đã coi thường tất cả các bí tích như những phương thế để giúp nó hưởng phúc thiên đàng, giờ thì nó phải chịu phạt đời đời mới phải.v.v...
     Hối hận ăn năn vì lời tố cáo của Lòng Thương Xót, và xấu hổ nhục nhã vì lời tố cáo của ma quỷ.

Tất cả mọi việc đã muộn màng khi con người ra trước toà án công thẳng của Thiên Chúa, bởi vì chúng ta đã “ăn” những con ruồi (tội lỗi) thì không thể nào mửa ra những miếng thịt (ơn tha tội) được.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư