Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

Chỉ cầu như ý


CHỈ CẦU NHƯ Ý
Có một thương nhân đi qua Thanh Minh thăm Thanh Hồ Quân, Quân hỏi người thương nhân:
-      “Ông cần gì ?”
Thương nhân nói: “Chỉ cầu như ý”.
Thanh Hồ Quân bèn cho thương nhân một đầy tớ gái, tên là “Như Ý”. Có cầu tất phải được như ý nguyện.
Về sau, vì ngày tết nguyên đán nên Nhu Ý dậy trể, thương nhân đánh nó, Như Ý té vào trong hồ phân nên không thấy đâu nữa.
Về sau này người ta vì cầu “Như Ý”, cho nên trong ngày tết nguyên đán, dùng dây thừng nhỏ bó lại làm người vải, ném vào trong hồ phân nói là để cầu như ý nguyện.
                                           (Vân Tiên tạp kí)

Suy tư:
     Người nghèo cầu nguyện: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”, nhưng cầu hoài mà vẫn không có gạo ăn, không thấy được như ý.
     Người thất nghiệp cầu nguyện: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”, nhưng cả ngày rong ruổi hết công ty này đến xí nghiệp nọ để kiếm việc làm mà không ai nhận...
     Không ai được như ý nguyện cả, nên họ đã đi đến trước miếu Quan Thánh cầu xin, và họ đã bỏ đạo. Họ bỏ đạo cũng đúng thôi, vì đức tin của họ không đặt trên nền tảng đức tin, nhưng được đặt trên “cầu như ý”, cầu xin không được thì không thèm đi nhà thờ, cầu xin không được thì nghỉ chơi với Chúa Mẹ.
     Thiên Chúa là Đấng rất công bằng, đúng, rất công bằng, Ngài sẽ không để những ai hằng ngày tôn vinh chúc tụng Ngài, làm theo thánh ý Ngài mà khi cầu xin lại trở về tay không ! Ngài là Thiên Chúa, cho nên cách Ngài ban tặng cũng là cách thức của Thiên Chúa, có nghĩa là Ngài sẽ nhắm đến phần thưởng cao quý, đời đời, để ban tặng, đó là phần rỗi linh hồn chúng ta. Quà của nhà vua tặng không thể là một vài mẫu bánh mì, vài lon gạo, nhưng là trân châu quý báu, là vượt trên gạo cơm.

     “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” cũng đồng thời với “Xin Cha cho chúng con hôm nay biết vâng ý Cha vượt trên như ý của chúng con, vì đó là phần thưởng quý báu nhất mà Cha tặng cho chúng con”.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư