Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Cha ngu con đần


CHA NGU CON ĐẦN
Nước Tề có một người rất giàu có, nhưng con cái rất ngu, một hôm, Ngải tử nói với ông ta:
-         “Con của ông không thông thế sự, sau này làm sao có thể kế thừa gia sản của ông chứ ?”
Người giàu có không vui, nói:
-      “Con tôi rất thông minh !”
Ngải tử nói:
-         “Vậy thì ông hỏi chúng nó, gạo mà chúng nó ăn là ở đâu mà có ? Nếu trả lời đúng, tức là thông minh”.
Người giàu có kêu các con lại hỏi, con cái cười vui rôm rã nói:
-         “Cái đó mà không biết sao, mỗi lần như thế thì đều lấy từ trong bao bố ra ạ”.
Sắc mặt của phú ông trắng bạch, nói:
-         “Mày đúng là đứa quá ngu đần, gạo không phải từ trong ruộng lấy về sao ?”
Ngải tử cười ha ha nói:
-         “Trong ruộng tự nó lớn lên sao ? Coi, ông là cha mà còn như thế, sinh con ra không phải như thế sao”.
                                  (Ngải tử tạp thuyết)

Suy tư:
     Người ta thường nói cha nào con nấy, thầy nào trò nấy, Đức Chúa Giê-su cũng nói: xem quả thì biết cây .
     Thiên Chúa là Cha của chúng ta, Người là Đấng tốt lành, chúng ta là con của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải trở nên tốt lành như Thiên Chúa vậy, đó là “cha nào con nấy”.
     Đức Chúa Giê-su là thầy của chúng ta, Ngài đã vì yêu mà trở nên người tôi trung của Thiên Chúa, và Ngài đã chết để cứu chuộc nhân loại, chúng ta cũng học nơi Ngài tình yêu không vụ lợi và mau mắn ra đi phục vụ tha nhân, và cuối cùng vì yêu mà chết, mà chịu khổ hình, bị hiểu lầm, đó là “thầy nào trò nấy”.

     Chúng ta như cây nhãn lồng, cây đu đủ, hay cây cam, cây quýt, cây gì cũng được, được trồng trong vườn cây của Giáo Hội Công Giáo, chúng ta được lớn lên bằng đức tin, được bón phân bằng các ân sủng của Chúa, chúng ta đơm bông kết trái, trái thì ngon, hương thì thơm, ai cũng thích ăn, ai cũng thích ngửi, đó là các việc lành mà chúng ta đã làm cho tha nhân, cho nên khi nhìn trái nhìn hoa (các việc lành) thì ai ai cũng nhìn thấy chúng ta chính là con cái của Thiên Chúa. Hạnh phúc thay !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư