Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Giá tiền của đôi giày


GIÁ TIỀN CỦA ĐÔI GIÀY.
Tể tướng Phùng Đạo và Hòa Ngưng cùng nhậm chức ở tỉnh Trung Thư, một hôm, Hòa Ngưng hỏi Phùng Đạo:
-      “Ngài mới mua đôi ủng à, giá bao nhiêu vậy ?”
Phùng Đạo đưa chân trái lên cho Hòa Ngưng coi chiếc ủng, nói:
-      “Chín trăm”.
Hòa Ngưng tính nóng nảy, lập tức trợn mắt nhìn tên sai dịch nói:
-         “Đôi ủng của ta sao mày lại mua đến một ngàn tám chứ ?” Thế là trách mắng nó một trận tơi bời.
Lúc này Phùng Đạo mới từ tốn đưa chân phải ra nói với Hòa Ngưng:
-      “Còn có cái này cũng chín trăm đồng nè”.
Thế là cả hai cùng cười vang cả nhà.
                                               (Quy Điền lục)

Suy tư::
     Có một kinh nghiệm là đừng nên đùa giỡn với một người nóng tính một cách thiếu suy nghĩ, bởi vì có một lúc nào đó anh sẽ bị mang họa vào thân vì tính hay đùa của anh với họ.
     Có người ôm hận cả đời vì nóng tính trong một tíc tắc; có người tiêu tan cả danh dự, sự nghiệp vì một chút nóng tính thiếu suy nghĩ của mình; có người đánh mất cả bạn bè, người yêu vì một chút tự ái nóng giận của mình...
Khi anh nóng tính giận dữ, thì cánh cửa trí khôn của anh đóng lại và anh không còn biết phân biệt đúng sai, phải trái.
Khi sự nóng giận sôi sùng sục trong đầu óc anh, thì anh sẽ không còn sáng suốt, lí trí cũng sợ mà bỏ chạy mất tiêu.
Khi sự nóng giận bừng bừng trong tim anh, thì lòng thương xót yêu người của anh cũng từ đó mà bị đốt cháy tiêu tan thành mây khói, làm cho anh trở thành con người ác độc.
Đức Chúa Giê-su đã kê cho chúng ta một liều thuốc giải độc nóng tính nguy hiểm ấy, Ngài nói: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng”.

Học với Đức Chúa Giê-su sự hiền hậu, bởi vì người có tâm hồn hiền hậu thì không câu nệ chấp xét kẻ khác; hãy học Đức Chúa Giê-su sự khiêm nhường, vì khiêm nhường là vũ khí đánh lại thói kiêu căng, người có lòng khiêm nhường thì luôn tự nhận thấy mình còn nhiều thiếu sót và khuyết điểm, do đó mà không chỉ trích phê phán người khác.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư