Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Cùng nhau dí dỏm pha trò


CÙNG NHAU DÍ DỎM PHA TRÒ
Giữa năm Tống Nhân Tôn, tham tri chánh sự Đinh Độ và Triều Tôn Khác trước kia cùng nhận chức trong viện nội các, thich đùa giỡn với nhau.
Sau này Triều Tôn Khác thăng quan điều động công việc, viết một lá thư cáo biệt gởi cho Đinh Độ, hồi ấy Đinh Độ đang làm phán quan của Quần Mục Sứ, ông ta nói đùa với Triều Tôn Khác:
-         “Thư tới không phúc đáp, thì dùng một xe phân ngựa làm phúc đáp”.
Triều Tôn Khác lập tức hồi đáp:
-         “Được phân ngựa hơn là được thư phúc đáp của anh”.
(Quy Điền lục)

Suy tư:
     “Cùng nhau dí dỏm pha trò” là để cho cuộc sống có thêm một vài thú vị sau những giây phút làm việc căng thẳng thì không có gì đáng nói, bởi vì đã cùng hiểu tính tình của nhau, bởi vì là bạn thân thiết với nhau.
     Pha trò càng thú vị hơn khi được dùng nơi đúng chỗ của nó, nhưng nếu một linh mục hay một tu sĩ gởi thư cho bạn mà viết “được phân ngựa hơn là thư phúc đáp của anh” thì cho dù bạn thân đến đâu thì cũng mất đi sự mô phạm của bản thân vị linh mục; hoặc đứng trước mặt trẻ em mà pha trò cách tục tỉu để giúp vui thì lại phản giáo dục và trở thành gương xấu, tội đáng phạt.
     Đức Chúa Giê-su không lên án chúng ta “dí dỏm pha trò” nhưng Ngài nghiêm khắc lên án “nên cớ vấp phạm gây sa ngã cho con trẻ, và những kẻ làm cớ cho người ta sa ngã” .

     “Lạy Chúa, đã nhiều lần vì để cho cuộc vui thêm vui, chúng con đã có những dịp pha trò cho người ta cười chơi, nhưng khi cuộc vui qua đi, hồi tâm lại, thì chúng con cảm thấy mình pha trò thật là lố bịch không đúng với thân phận linh mục tu sĩ của chúng con và trở nên gương xấu cho mọi người. Xin Chúa cảnh tỉnh chúng con trong mọi lúc, để chúng con “dù khi ăn , dù khi uống, dù khi chơi đùa, hay dù khi làm việc gì khác, thì cũng vì sáng danh Chúa mà làm. Amen”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư