Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Anh em nói dối

    


  ANH EM NÓI DỐI
Ngày xưa có hai anh em thường hay nói dối, khiến cho ai cũng ghét.
Một hôm người anh nói với đứa em:
-         “Em và anh cần phải nhảy xuống trong hồ nước sạch, rửa đi sự nói dối, mới có thể làm người được”.
Thế là người anh sau khi ngầm giấu một miếng thịt bò trong áo liền nhảy xuống hồ trước, thời gian không bao lâu liền bò lên bờ, nhai nhai cái gì trong miệng.
Đứa em hỏi:
-      “Anh ăn gì vậy ?”
Người anh trả lời:
-         “Anh vừa mới xuống thủy phủ, vừa đúng lúc long vương đãi tiệc mừng thọ nên cho anh một miếng (thịt) ngực của con bò”.
Đứa em vội vàng nhảy xuống hồ, không ngờ đụng phải tảng đá, đầu tét máu chảy. Người anh hỏi tại sao, đứa em nói với anh:
-         “Anh ăn no mà tôi chịu khổ, anh lừa bịp để tôi ăn cắp miếng ngực bò; đúng là nói dối thì gây ra ác báo, đáng bổ một búa vào đầu.”                                 (Sự Lâm Quảng ký)

Suy tư:
     Câu nói của đứa anh đáng để cho chúng ta nhớ đời: “Em và anh cần phải nhảy xuống trong hồ nước sạch, rửa đi sự nói dối, mới mong làm người được”, câu nói rất hay và rất đáng khâm phục, một câu nói mà ai nghe cũng phải cảm động, và rất dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm của họ. Thế nhưng, nói và hành lại không đi đôi với nhau, nói xong liền thực hành theo sự dối trá cố hữu của mình là lừa dối em mình.
     Đời sống của chúng ta cũng như đứa anh trong câu chuyện tiếu lâm trên đây, lời nói và thực hành có những lúc không đi đôi với nhau.
Có người thường hay đi khuyên bảo người khác trở về với nhà thờ, mau mau đi xưng tội trong mùa chay, nhưng bản thân của họ thì vẫn chứng nào tật ấy, vẫn nói hành nói xấu người kia kẻ nọ, họ vẫn cứ tự cho mính là mẫu mực của những người tội lỗi và đi khuyên bảo người khác, nhìn thấy những khuyết điểm nhỏ nhặt của anh em, nhưng lại không thấy những cái xà to tổ bố của mình.
     “Em và anh cùng nhảy xuống trong hồ nước sạch để rửa đi sự nói dối”, em và anh cũng có nghĩa là chúng ta, ai cũng có trách nhiệm với Chúa và với người khác về những thói hư tật xấu của mình, cho nên chúng ta cần phải thay đổi cách sống của mình cho phù hợp với tinh thần Phúc Âm.

Không ai có thể tự mình nên thánh nhưng phải nhờ ơn Chúa trợ giúp, do đó mà mọi người Ki-tô hữu đều có sự liên đới với nhau trong cùng một phép Rửa và một tấm bánh, đó chính là Mình Máu Thánh Đức Chúa Giê-su. Khi chúng ta “cùng nhau nhảy xuống hồ nước sạch để rửa đi sự nói dối” là chúng ta đã cùng với anh chị em chấp nhận nhận nhau trong đức ái, để cùng nhau trở nên những người làm chứng cho sự thật, sự thật đó chính là đời sống siêu việt của người Ki-tô hữu là Tin và sống theo niềm tin của mình.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư