Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Phá bỏ cổ lệ (1) PHÁ BỎ CỔ LỆ (1)
Cha sở và ban hành giáo họp cuối năm để chuẩn bị cho chương trình ba ngày tết. Không thấy cha sở đề ra mồng một tết Chúa, mồng hai tết ông bà.v.v...một thành viên thắc mắc hỏi cha sở:
-         “Thưa cha, năm nay trong thánh lễ minh niên mồng một tết Chúa, có bỏ thùng tiền lì xì cho Chúa như cha sở cũ vẫn làm không ? ”
Cha sở cười nói:

-         “Chúng ta đừng đem Chúa biến thành ông vua trần gian phải cống nạp đầu năm cho Ngài, nhưng Chúa muốn tất cả con cái của Ngài đi lễ ngày đầu năm, để tán tụng ca ngợi và cảm tạ tình yêu Ngài ban cho chúng ta trong năm cũ, và cầu xin Ngài ban ơn cho chúng ta trong năm mới là Ngài vui rồi.”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.