Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

Chúa nhật 3 thường niênCHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Lc 1. 1-4; 4, 14-21.
“Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”.

Bạn thân mến,
Có nhiều lần bạn đọc Kinh Thánh, có nhiều lần bạn hội thảo và học hỏi Kinh Thánh, nhưng có khi nào bạn thấy Lời Chúa ứng nghiệm qua cuộc sống của bạn chưa ?
Đức Chúa Giê-su biết đoạn Kinh Thánh mà Ngài vừa đọc đó là nói về mình, bởi vì Ngài đến trong thế gian cũng với mục đích đó: cứu nhân loại khỏi xiềng xích tội lỗi và sự thống trị của sa tan, cho nên Ngài tuyên bố với mọi người hiện diện trong hội đường rằng: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”.
Lời Kinh Thánh hôm nay cũng đã ứng nghiệm trên con người bạn, vì bạn cũng được Đức Chúa Giê-su –qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức- sai đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, ra đi phục vụ những người bị xã hội bỏ rơi. Lời Kinh Thánh hôm nay đã được bạn vui vẻ thực hành trong môi trường sống của bạn, và người ta đã nghe nói nhiều về Thiên Chúa tình yêu, nhưng có lẽ họ chưa thấy được tình yêu của Thiên Chúa như thế nào. Nhưng hôm nay họ đã được mắt thấy tai nghe tình yêu của Thiên Chúa đang thực hiện nơi con người bạn khi bạn nở nụ cười thân thiện với người không thích bạn, nơi lời nói an ủi khích lệ với một người vừa bị thất bại trong cuộc sống, nơi hành động bác ái yêu thương của bạn khi bạn cúi xuống vổ về an ủi một người bất hạnh bên vệ đường...
Cuộc sống của bạn và tôi, cũng như của những người Ki-tô hữu khác, đều phải làm cho Lời Chúa trở thành hiện thực trong cuộc sống của mình, bởi vì như Đức cố giáo hoàng Phao-lô đệ lục đã nói rằng, ”con người thời nay cần những chứng nhân hơn là thầy dạy.”
Cuộc sống chứng nhân chính là làm cho Kinh Thánh Lời Chúa ứng nghiệm trên bản thân mình –người Ki-tô hữu- trong cuộc sống hằng ngày.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.