Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

Chúa nhật 4 thường niênCHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Lc 4, 21-30.
“Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”

Bạn thân mến,
Không ít thì nhiều bạn cũng có một vài kinh nghiệm trong đời, chẳng hạn như cách đối nhân xử thế, cách học hành, phương pháp làm việc.v.v…nhưng có lẽ bạn chưa có kinh nghiệm thấm đau khi bạn bị người cùng quê hương khinh rẽ, chối từ những thành quả của bạn, hoặc những thành công mà bạn làm được.
Đức Chúa Giê-su đã có kinh nghiệm đó và Ngài an ủi chúng ta: “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”.
Người cùng quê hương chỉ nhìn thấy quá khứ của bạn và gia đình bạn, nhưng họ không thấy được việc mà bạn đang làm hoặc sẽ làm, cho nên họ chối từ bạn thì cũng đúng thôi. Bạn đừng buồn, vì chính Đức Chúa Giê-su cũng đã ít là hai lần bị người đồng hương chối từ: lần thứ nhất theo tường thuật của thánh Gioan tông đồ: “Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận”[1], bạn thấy có buồn không, và lần thứ hai, theo thánh Lu-ca thuật lại: “Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành..., họ kéo người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực”[2].

Nếu người đồng hương đối xử với bạn như thế thì bạn nghĩ sao, thái độ của bạn như thế nào ? Tôi chỉ chia sẻ với bạn như thế này: học nhẫn nại như Đức Chúa Giê-su, học tha thứ như Đức Chúa Giê-su, học khiêm tốn như Đức Chúa Giê-su...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
[1] Ga 1, 10-11.
[2] Lc 4, 29.