Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

Du học

DU HỌC
 
 

     Truyền hình và báo chí Taiwan đăng tin: hốt trọn ổ gái mại dâm trá hình ở vũ trường X… tại Taichung, trong đó có hai cô tự nhận là sinh viên người Việt qua du học.

Thời nay tri thức – vật chất – danh dự, cả ba đều không bằng hai chữ: hưởng thụ.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.