Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

Linh mục chui

LINH MỤC CHUI
 
 
 

     Ngài là một linh mục chui[1] học chưa xong thần học, nhưng được một giám mục già đặt tay truyền chức linh mục.

     Ngài giúp mục vụ cho giới trẻ trong một giáo xứ nhỏ ở Sài Gòn, có một chiều chủ nhật trước khi nhậu một can nhựa 10 lít rượu đế với đám thanh niên, thì ngài chủ sự chầu phép lành Mình Thánh.

Ngài đi xiêu vẹo lên bàn thờ, đứng không vững để đặt mặt nhật (hào quang), mặt ngài đỏ kè, nồng nặc mùi rượu...

Chầu phép lành xong, một giáo dân trí thức tức giận nói:

-         “Cái thứ linh mục học hành không đến nơi đến chốn”.

Đau thật.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
 

[1] “Linh mục chui” là dùng để chỉ các linh mục được phong chức mà không công khai, chỉ có giám mục truyền chức và các ngài hoặc một ít bà con biết mà thôi. “Linh mục chui” thì có nhiều loại: đã học hết chương trình triết và thần của Giáo Hội, hoặc chỉ mới học một vài môn triết hoặc thần học, thì giám mục cho chịu chức để phục vụ Giáo Hội trong hoàn cảnh khó khăn.