Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Tâm vui vẻ

KINH: TÂM VUI VẺ
 
 
 


Không oán trách, nên cám ơn.

Không buồn bực, nên lạc quan.

Không nhớ hận, nên tha thứ.

Không sợ hãi, nên an tâm.

Không ghen ghét, nên thưởng thức.

Không so đo, nên khoan hồng.

Không tự tư, nên từ bỏ.

Không nhụt chí, nên phấn chấn.

Không tham lam, nên biết đủ.

Không tranh công, nên chia sẻ.

Không phê bình, nên ca tụng.

Không vọng động, nên nhẫn nại.

Không nổi giận, nên mĩm cười.

Không dây dưa, nên tích cực.

Không khoe mình, nên khiêm tốn.

Không lường gạt, nên thành tín.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư