Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Dì út

DÌ ÚT
 

 

     Gia đình dì út rất nghèo, những đứa cháu của dì trước khi lên máy bay đi Mỹ theo diện H.O hoặc diện bảo lãnh, đều đến ở lại trong nhà dì và dì chăm sóc chu đáo. Trước khi lên máy bay, các cháu nói:

-      “Tụi con thương dì và các em nhất”.

Các cháu của dì qua Mỹ có người đã mười năm, có người hơn mười năm, nhưng không hề gởi lời thăm dì một câu, khi về Việt Nam thăm gia đình cũng chẳng ghé thăm dì ruột của mình một lần.

Dì út nói với các con: “Tại nhà mình nghèo quá”.
 
Lm. Giuse Maria  Nhân Tài, csjb.