Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Xưng tội

XƯNG TỘI
 
 

Nghe tiếng gõ cửa, cha sở đi ra thấy một giáo dân trung niên đứng chấp tay nói:

-      “Thưa cha cho con xưng tội.”

Ngài muốn quát nạt vì ngày giờ xưng tội đều có dán ngoài cửa, nhưng ngài kịp ngừng lại, vui vẻ nói:

-      “Anh vào nhà thờ xét mình, tôi ra ngay.”

Ngài cảm thấy vui vui vì đã giúp một con chiên trở về giao hòa với Chúa.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.