Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Giáo xứ mồ côi

GIÁO XỨ MỒ CÔI
 
 

     Ngài là cha sở của một họ đạo ở miền quê nhưng kiêm luôn chức công tác xã hội, vì thế ngài thường đi suốt, cho nên giáo dân mới đặt tên cho giáo xứ mình là: giáo xứ Mồ Côi.

     Nhiều giáo xứ không có cha sở đành chịu mồ côi, đàng này giáo xứ có cha sở cũng được gọi là mồ côi.

     Làm mục tử thì không thể bỏ đàn chiên mình để tìm vinh danh và lời ca tụng ở nơi khác.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.