Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Nơi ngủ

NƠI NGỦ
 
 

     Ông cố mất, ngài về nằm ngủ dưới đất bên cạnh quan tài; bà cố mất ngài lại về và ngủ dưới đất bên cạnh quan tài, bởi vì nhà ông bà cố quá nhỏ vừa đủ chỗ để chiếc quan tài.

     Anh chị em trong nhà nhìn ngài ngủ mà xót xa...
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.