Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Gọt chân cho vừa giày

GỌT CHÂN CHO VỪA GIÀY
 
 

Có người đóng một đôi giày, bởi vì giày đóng bị nhỏ cho nên không vừa chân.

Ông ta không chịu thiết kế phương pháp dùng cái khuôn gỗ lớn bỏ giày trong mà khâu, hoặc là đem đổi cho người khác một đôi lớn hơn, mà là đem chân của mình gọt một mảng, thế là máu tươi ướt cả vào trong giày.
(Chuẩn Nam tử)

Suy tư:

     Sau khi phạm tội, thay vì thú tội và làm hòa với Thiên Chúa, thì nguyên tổ chúng ta lại trốn trong bụi cây để khỏi nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng cho dù nguyên tổ không muốn nhìn thấy Thiên Chúa, thì Ngài vẫn cứ thấy họ.

     Có nhiều người Ki-tô hữu sau khi phạm tội, thay vì trông cậy vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa, thì lại hồ nghi và ngã lòng trông cậy vào ơn Chúa, cho nên càng đắm mình trong tội nhiều hơn, chẳng khác gì anh chàng gọt chân cho vừa chiếc giày của mình...

Phương pháp hay nhất để nhận được sự tha thứ và lòng thương xót của Chúa, chính là sự khiêm tốn và đơn sơ của mỗi người chúng ta. Khiêm tốn thú tội và đơn sơ nép mình vào lòng Chúa như em bé đơn sơ ngủ trong vòng tay âu yếm của mẹ hiền.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư