Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Người nước Sở nấu thịt khỉ

NGƯỜI NƯỚC SỞ NẤU THỊT KHỈ
 
 
Có một người nước Sở nấu thịt khỉ rất ngon, mời người hàng xóm đến ăn cơm chung, và nói với người ấy: “Đây là thịt khỉ”.

Người hàng xóm cảm thấy mùi vị hợp khẩu nên ăn thật no, ăn xong, nghe nói thịt mình ăn là thịt khỉ, thì cảm thấy buồn nôn chịu không nỗi, bèn ngồi xổm dưới đất mà nôn, nôn mãi cho đến nỗi những đồ đã ăn văng ra mới thôi.                           
(Chuẩn Nam tử)

Suy tư:

     Thịt khỉ thì không thể nào ngon như thịt cầy tơ (thịt chó), nhưng có người lại nấu ngon hơn cả cầy tơ, đến nỗi phải có người lầm mà vừa ăn vừa hít hà khen ngon, nhưng sau đó thì phải nôn ra…

     Ma quỷ là tên cám dổ quỷ quyệt xảo trá, nó biết người Ki-tô hữu nuốt không vô những thứ cám dỗ tội lỗi của nó, nên đã chế ra những thức ăn rất hợp khẩu vị, hợp tâm lý và ai ăn vào thì cảm thấy an tâm, chẳng hạn như nó biết người tín hữu không thể có hai vợ hoặc hai chồng, nên đã lấy câu lời của Chúa: “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” mà chế ra món ăn yêu thương, gặp cô nào cũng nói yêu với thương, gặp bà nào cũng nói là Chúa dạy yêu thương nhau, cho nên cuối cùng phải bỏ vợ con để “yêu thương nhau” với một cô gái; hoặc là nó cám dỗ người Ki-tô hữu uống rượu, mới đầu thì nó lấy kinh thánh ra nói Đức Chúa Giê-su cũng uống rượu trong tiệc cưới Ca-na mà có sao đâu, thế là uống chút ít, rồi chút ít đến khi nghiện nặng rồi mà cũng không biết, thế là gia đình tan nát vợ con ngán ngẫm...

Món ăn của ma quỷ mới nhìn thì thích ăn, ăn rồi thì muốn nôn ra, vì tất cả chỉ là giả dối, tạm bợ và làm cho linh hồn người ta hư mất đời đời.

     Ma quỷ chỉ phỉnh gạt được những người không cầu nguyện, chỉ lừa được những người coi thường các bí tích mà thôi, nhưng nếu tôi không cảnh giác đề phòng, thì cũng sẽ có ngày mắc mưu của chúng nó ngay.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư