Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

Người nước Tống điều khiển ngựa

NGƯỜI NƯỚC TỐNG ĐIỀU KHIỂN NGỰA
 
 

Nước Tống có người điều khiển xe ngựa.

Một hôm, ông ta muốn đem xe đi kéo đồ vật, bèn dắt lại một con ngựa, thắng càng lên xe, nhưng con ngựa không muốn đi về phía trước, lấy roi đánh cũng vô ích, người ấy liền nổi giận, chém một nhát rụng đầu ngựa, vứt trong khe núi.

Ông ta lại tiếp tục bắt con ngựa khác kéo, nó vẫn không dám tiến lên phía trước, ông ta lại càng thêm nổi giận, đầu ngựa lại lăn xuống khe núi.

Cứ thế, giết liên tục ba con ngựa, chiếc xe cũng không thắng càng được.
(Luận Hoành)

Suy tư:

     Trong thời gian giúp xứ tại một họ đạo ở quận Nhất - Saigon, chuyên môn của tôi là dạy giáo lý cho trẻ em cũng như cho người lớn, tôi rất nóng giận khi một em nào  -bất kỳ gái hay trai- không nghe lời dạy, và sẵn sàng “lên lớp” ngay với nét mặt không vui.

Có một hôm, cha sở tôi –ngài là một nhà giáo dục- nói với tôi:"Làm công tác giáo dục, là công việc hệ trọng, không phải một sáng một chiều mà trẻ em nó nên người tốt, làm công tác giáo dục đòi buộc thầy phải kiên nhẫn, có khi một năm, hai năm, hoặc ba, bốn chục năm sau trẻ mới hiểu lời dạy, và trở nên người tốt, thầy phải kiên nhẫn và kiên nhẫn”.

Việc giáo dục không phải một sớm một chiều mà thành công, cũng không phải là do sự nóng giận mà thành công, nhưng là do thời gian và sự kiên trì dạy dỗ của những người có trách nhiệm. Đó cũng chính là phương pháp mà Thiên Chúa đã dùng để dạy dỗ dân Ngài tuyển chọn là Ít-ra-en; đó cũng là cách thức mà Thiên Chúa đã dùng để dạy mỗi người trong chúng ta. Bởi vì chúng ta cũng như những đứa trẻ ngỗ nghịch không thèm nghe lời dạy của Ngài, hôm nay nghe ngày mai quên, nghe tai này bỏ qua tai kia, và đến khi có chuyện gì đó xảy ra, chúng ta mới nhớ lại lời của Ngài, nhưng Thiên Chúa vẫn cứ lấy lòng nhân ái yêu thương và kiên nhẫn để dạy dỗ chúng ta...

Người nước Tống vì nóng nảy vô cớ mà giết chết ba con ngựa của mình, cũng vậy, nóng giận trong lúc dạy dỗ thì chẳng được ích lợi gì cả, chỉ có yêu thương, hiền hòa và nhiệt tình mới cảm hóa được mọi người.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư