Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Nguyên tắc của cha sở

NGUYÊN TẮC CỦA CHA SỞ
 
 

      Anh ở Sài gòn lấy vợ miền quê cách xa ba bốn trăm cây số, đi lại khó khăn, lại thêm hai người đều bận việc ở công ty tại thành phố.

Cha sở miền quê bắt buộc đôi bạn trẻ từ Sài gòn ra trước một ngày để tập nghi thức hôn phối, đôi bạn trẻ…méo mặt vì phải tốn quá nhiều thời gian đi lại, chỉ vì tập một nghi thức đơn giản theo nguyên tắc của cha sở.
Nếu cha sở đặt mình vào hoàn cảnh của đôi bạn trẻ ấy, thì chắc ngài cũng méo mặt nói: cha cố gì quá nguyên tắc không có đức ái !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.