Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Dáng bồ liễu

DÁNG BỒ LIỄU
 
 

     Cố Duyệt cùng tuổi với Giản Văn, nhưng tóc đã bạc.

     Giản Văn nói với Cố Duyệt:

-“Tóc anh sao lại bạc trắng còn tôi thì toàn là tóc đen !”

     Cố Duyệt trả lời:

-“Tôi thì giống như bồ liễu, vừa đến mùa thu thì đã xác xơ lá rụng, còn anh thì giống tùng bách, sương thu, đông tuyết càng đánh càng tốt tươi”.
(Thế Thuyết Tân Ngữ)

Suy tư:

     Người ta thường nói sức khoẻ là vàng, nhưng cũng có người nói sức khoẻ quý hơn vàng, và xét cho cùng thì sức khoẻ quý hơn vàng gấp gội.

     Sức khoẻ tượng trưng cho tinh thần, vàng đại diện cho vật chất, tinh thần luôn luôn điều khiển thân xác, bắt thân xác phải quy về với chính bản thân nó là “nhân chi sơ, tính bản thiện”, đừng để cho thể xác điều khiển tinh thần, mà thể xác thì chỉ có những ham muốn dục vọng, yêu thích kiêu ngạo mà thôi.

     Ai cũng biết sức khoẻ là vàng, và còn quý hơn vàng, nhưng vẫn cứ nhậu nhẹt thâu đêm không màng đến sức khoẻ; ai cũng biết sức khoẻ quý hơn vàng gấp trăm lần, nhưng vẫn cứ chích xì-ke, ghiền ma tuý, mê đắm sắc dục.v.v... Con người ta thì đều như thế cả, đúng như lời nói trong thư gởi giáo đoàn Rôma: “Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm”.

     Sức khoẻ và vàng, tôi sẽ chọn sức khoẻ và dùng vật chất để hổ trợ cho sức khoẻ và giúp đỡ tha nhân; tinh thần và thể xác, tôi sẽ chọn tinh thần và hướng thể xác đi theo đường dẫn đến sự sống đời đời.

     Đó là sự khôn ngoan vậy.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư