Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Bệnh tại nơi vua

BỆNH TẠI NƠI VUA
 
 

Có một em bé, ba nó bị bệnh sốt rét, rất đau khổ, nó bèn đi tìm thuốc chữa bệnh cho ba.

Có một chủ tiệm hỏi nó:

-“Ba của mày được gọi là quân tử đức sáng, sao lại bị bệnh chứ ?”

Em bé trả lời:

-“Nguồn bệnh đến từ vua, cho nên gia phụ cũng bị sốt theo”.
(Thế Thuyết Tân Ngữ)

Suy tư :

Khổng tử nói: “Người quân tử biết rõ về việc nghĩa, kẻ tiểu nhân thì rành về việc lợi” , cho nên thấy nhà vua ham mê tửu sắc không lo việc triều chính, thì người quân tử phát bệnh trong tâm vậy.

     Nhìn thấy các linh mục là những cộng sự viên của mình và là người anh em của mình không sống đúng với thiên chức linh mục đã lãnh nhận, thử hỏi có Giám Mục nào vui vẻ, phấn khởi và lạc quan chứ ? Nhìn thấy các mục tử của mình không sống thánh thiện đạo đức, không tận tâm phục vụ người nghèo, không thân cận với con chiên, thì thử hỏi có giáo dân nào không cảm thấy buồn phiền và có chút mắc cở chứ ?

     Bệnh sống đạo thờ ơ, xa cách Chúa Mẹ, bỏ bê nhà thờ nơi các tín hữu, một phần nào đó là do các mục tử mà ra, bởi vì các mục tử là người đi phía trước đàn chiên, nếu mục tử, thay vì dẫn chiên đi đến đồng cỏ xanh tươi, thì lại dẫn chiên đi đến nơi khô cằn hạn hán, một cây cỏ cũng không có, thì chiên làm sao được béo tốt ? Mục tử là đầu tàu, nếu đầu tàu trật đường rầy, thì các toa xe không thể bon bon trên đường ray được, tất nhiên phải lật nhào...

     Các tín hữu là những quân tử của thời đại hiện nay, họ rất nhạy cảm và nhạy bén trước vấn đề linh mục sống và hành đạo. Tạ ơn Chúa.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư