Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Nguyên tắc

NGUYÊN TẮC
 
 
Có tiếng gõ cửa, cha sở mở cửa và có tiếng nói của một thanh niên:

-“Thưa cha cho con xưng tội, vì con làm việc xa thành phố, lại không có dịp đến nhà thờ…”

-“Anh không thấy “giờ xưng tội” dán trước cửa nhà thờ sao ?”

-“Dạ, con có thấy, nhưng con…”

-“Về đi, tôi đang nghỉ trưa, chiều trước lễ đến xưng tội…”

Và ngài đóng cửa, anh thanh niên buồn bả rời khỏi nhà thờ và đi xe ôm ra bến xe để kịp giờ làm việc…
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.