Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Dương Tu ăn bơ

DƯƠNG TU ĂN BƠ
 
 

     Thời Tam quốc, Dương Tu chủ bộ của Tào Tháo là người rất thông minh.

     Có một lần, Tào Tháo viết ba chữ “nhất hợp tô” trên cái hộp bơ mà ông ta rất thích ăn, Dương Tu nhìn thấy, bèn mở hộp ra và phát cho mọi người cùng ăn.

     Sau việc ấy, Tào Tháo tra hỏi, Dương Tu rất mực trịnh trọng nói:

-         “Trên hộp có viết “mỗi người một miếng bơ”, chúng tôi không dám vi phạm lệnh của thừa tướng, bèn phân nhau mà ăn hết rồi”.

Tào Tháo trong lòng không vui vẻ, nhưng lại không còn lời để nói.
(Hậu Hán thư)

Suy tư:

     Có người được ông thị trưởng thành phố mời đi dự tiệc cưới của con gái thì hãnh diện đi khoe khắp cả đầu làng cuối chợ; có người được sắp xếp ngồi ăn đồng bàn với cha sở thì cảm thấy...oai vô cùng.

     Nhưng có những người Ki-tô hữu được mời đi tham dự tiệc Chiên Thiên Chúa thì lại từ chối, khước từ, vì bận đi nhậu bia ôm với bạn bè; có những tín hữu vừa mới tham dự thánh lễ xong, ra khỏi cổng nhà thờ liền nói tục chửi thề toáng cả lên vì bầy gà của người hàng xóm qua kiếm ăn bên vườn nhà của họ. Những người tín hữu này họ coi việc rước Thánh Thể như là ăn một cái bánh quy nho nhỏ, ăn lấy lòng kẻo sợ người ta nói mình đi lễ mà không rước lễ thì quê lắm.

     Thời vua chúa phong kiến “vua cho sống thì sống, vua bắt chết thì phải chết”, bởi vì vua là con trời.

Nhưng Thiên Chúa thì không phải như thế, Ngài không muốn chúng ta phải chết, Ngài muốn chúng ta được sống và sống dồi dào, do đó mà Ngài muốn chúng ta ăn Bánh Hằng Sống để được sự sống đời đời, tại sao chúng ta lại từ chối, khước từ chứ ?

     Thánh Gioan Bốt-cô nói:“Ai không thiết tha đến việc rước Thánh Thể là dấu chỉ người ấy sẽ mất linh hồn”.

     Đáng sợ thay !
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư