Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Tôn trọng

TÔN TRỌNG
 
 

      Cha sở lúc nào đi dự tiệc cưới hoặc đi chơi thì mặc áo quần rất đẹp, mang giày tây bóng loáng, nhưng mỗi khi ngài cử hành thánh lễ thì mặc áo lễ rất cũ, áo trắng đã biến thành màu vàng ố và đầy vết hằn mồ hôi, chân mang đôi dép lẹp xẹp.

     Giáo dân lắc đầu nói với nhau:

-“Cha sở không có lòng kính trọng Chúa và không biết tôn trọng cộng đoàn khi cử hành thánh lễ !”
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư