Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Ba phải


BA PHẢI
      Vì sợ giáo dân không thích mình, cho nên trong giáo xứ giáo dân ai làm gì cũng mặc kệ, cha sở đều không dám nhắc nhở, có vài giáo dân có máu mặt (giàu có) nói gì thì ngài cũng đều gật đầu, một vài giáo dân bực mình nói:

-         “Cha sở không dám làm gì cả, ai biểu gì thì ngài làm nấy, không biết ngài là cha sở hay mấy người đó là cha sở ?”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.