Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Nghe Lời Chúa


NGHE LỜI CHÚA
      Cha sở giảng:
-         “Đức Chúa Giê-su nói: ai nghe lời các con là nghe lời Thầy, ai nghe lời Thầy là nghe lời Đấng đã sai Thầy. Cũng như giáo dân nghe lời linh mục là nghe lời Chúa, linh mục nghe lời giám mục là nghe lời Chúa, giám mục nghe lời Đức Giáo Hoàng là nghe lời Chúa…”
Lễ xong giáo dân nói với nhau:

-         “Cha sở nói thì hay lắm, mà ổng có thực hành đâu: giám mục kêu ổng về hưu mà ổng đâu có chịu về hưu, chỉ làm khổ giáo dân…”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.