Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Đại vương trăm tuổi


ĐẠI VƯƠNG TRĂM TUỔI
Một hôm Tiền đại vương nằm mộng, nói với các cận thần:
-         “Hôm qua ta nằm mộng thấy một nơi nọ có con chó chết, và trong một cái bát đựng đầy cá thu, dưới sân có một cây bách cao, về sau, cây bách  này bị sét đánh ngã, không biết giấc mộng này là kiết hay là hung ?”
Cận thần nói:
-         “Đại vương, nhất định ngài sẽ sống đến trăm tuổi !”
Tiền đại vương hỏi:
-      “Nhà ngươi làm sao mà biết được ?”
Quan cận thần nói:
-         “Con chó chết, chó chết là số ba mươi sáu; trong bát có cá thu, bát và cá thu là số sáu mươi bốn, lấy hai số trên cọng lại với nhau là một trăm. Cây ngã trong sân là số một trăm”.
Đại vương cười vang lên, người bên cạnh nghe giải thích kì diệu như thế cũng cười ha ha.
                                     (Sự Lâm Quảng ký)
Suy tư:
     Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền trên mạng sống của con người, ngoài Thiên Chúa ra, ai mà biết được con người tuổi thọ bao nhiêu ?
     Có nhiều người Ki-tô hữu sau khi dự đại lễ Phục Sinh thì cùng với bạn bè đi đến chùa miếu để coi bói xin xăm, để hỏi mình làm ăn ra sao nơi các bà “đồng bóng”; cũng có những người Ki-tô hữu ngày ngày đi lễ rất là sốt sắng, nhưng cứ mỗi khi trong nhà có chuyện xui xẻo buồn phiền, thì rủ bạn bè đi đến đền Cô Hai để xin xăm coi gia đạo ra sao ?
     Họ tin vào bụt thần hơn là tin vào Thiên Chúa là Đấng mà họ phải tôn thờ, họ tin vào bà “đồng bóng” hơn là tin vào Thiên Chúa, nghe lời “phán” của các bà mặt mày ngơ ngáo khi “lên đồng” hơn là nghe lời dạy của Chúa qua các linh mục là những mục tử của họ.
     Đời sống của con người có rất nhiều chuyện lạ xảy ra, nhưng chuyện lạ xảy ra làm cho con người ta ngạc nhiên nhất chính là người Công Giáo đi đến chùa miếu để hỏi hậu vận tương lai của mình nơi những bụt thần, ngẫu tượng vô tri vô giác, họ quên mất Thiên Chúa của mình là Đấng tạo dựng vũ trụ đầy quyền năng, họ quên mất Thiên Chúa là Đấng làm cho con người sống thọ hay yểu tử, và quan trọng nhất chính là họ đã đánh mất đức tin của mình.

     Được làm người Ki-tô hữu là một hạnh phúc vô cùng và rất cao quý, bởi vì chúng ta chỉ là loài thụ tạo hư vô nay còn mai mất mà được gọi Thiên Chúa là Cha của mình. Hạnh phúc này đã làm cho ma quỷ phải ghen tức giận dữ, vì nó đã đánh mất tất cả những ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng nó...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư