Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Không làm gì cả


 KHÔNG LÀM GÌ CẢ (rảnh rỗi)
Giáo dân hỏi cha sở của mình:
-         “Lúc nào cha thấy bị cám dỗ nhiều nhất, có phải lúc cha cầu nguyện không ?”
Cha sở trả lời:

-         “Lúc nào cũng có cám dỗ, nhưng những lúc bị cám dỗ nhiều nhất, mãnh liệt nhất không phải là khi cầu nguyện, mà là khi không làm gì cả.”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.