Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Chim ngu không bay


CHIM NGU KHÔNG BAY
Có một người khách ở rất lâu trong nhà người ta mà không chịu đi, chủ nhân rất ghét hắn ta.
Một ngày nọ, dẫn người khách đến trước cổng thưởng ngoạn, đột nhiên thấy trên cây có một con chim lớn như con gà, chủ nhân nói:
-         “Tôi đi lấy búa chặt ngã cây này, túm con chim ấy nấu cơm cho ngài ăn”.
Khách nói:
-      “Chỉ sợ khi cây ngã thì chim bay mất”.
Chủ nhân trả lời:
-         “Ngài không biết con chim này rất ngu, dù cây ngã cũng không biết bay !”
                                          (Sự Lâm Quảng ký)

Suy tư:
     Người ta thường nói “quân tử ư hử thì đau”, để nói lên tính cách thẳng thắn và cương nghị của những người luôn coi trọng danh dự của mình, đã hứa thì phải làm, dù cho lời hứa đó có khi thiệt hại cho mình.
     Người Ki-tô hữu là những người quân tử, họ quân tử không phải như Nhạc Bất Quần trong truyện chưởng của Kim Dung, chỉ là nguỵ quân tử; họ cũng không phải quân tử theo kiểu anh hùng của những người chỉ coi trọng hình thức bên ngoài, trước mặt đám đông làm bộ tịch quân tử. Nhưng cái quân tử của họ chính là tuân giữ và thực hành những điều mà họ đã hứa với Đấng rất yêu thương và đã chết cho họ, đó chính là Đức Chúa Giê-su Ki-tô.
     Người Ki-tô hữu là những người quân tử, bởi vì trong ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội, họ đã thề hứa từ bỏ ma quỷ và những thói hư tật xấu của ma quỷ, cho nên, trong cuộc sống của họ, có lắm lúc tưởng như là mất đức tin và buông xuôi cho ma quỷ, họ đã cố gắng vươn lên với sức mạnh của Thánh Thần, để trở thành người quân tử của Chúa thà chết, thà chịu đau khổ, thà bị hành hạ chứ không đánh mất đức tin và lời hứa Rửa Tội của mình.

     Có những lúc trong cuộc sống, tôi đã trở thành kẻ tiểu nhân khi cố tình quên đi lời hứa ngày lãnh bí tích Rửa Tội, để sống an nhàn hưởng thụ với những thú vui không phù hợp với đức tin công giáo, không phù hợp với Lời Chúa dạy...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư