Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Mặt như da ủng

      

MẶT NHƯ DA ỦNG
Năm đầu của bắc Tống, Điền Nguyên nhậm chức tam vụ sứ, làm chủ quản tài phú, do đó đệ tử quyền quý, người thân quen biết đến nhờ ông ta rất nhiều chuyện.
Ông ta rất chán, nhưng cũng không muốn bôi mặt để nghiêm mặt từ chối, nên thường là giả vờ làm bộ vui vẻ để đối đãi với mọi người.
Một hôm, ông ta nói với một người nọ:
-         “Đảm nhiệm tam vụ sứ đã mấy năm, cái cảnh gượng gạo làm bộ mặt vui vẻ quá nhiều, cho nên khi tôi cười thì quả thật các vết nhăn trên mặt đã làm cho mặt của tôi giống như da của đôi giày ủng”.
                                                (Quy Điền lục)
Suy tư:
     Ở đời có người hay lợi dụng lòng thương người của người khác để làm lợi cho mình, thấy người ta có lòng tốt với mình thì cứ “giả nai” để lợi dụng họ.
     Ở đời cũng có những người vì nể nang mà mang “mặt dày” vô ra nơi công sở, nhưng trong lòng thì thật chán ngán cái sự đời.
     Ở đời cũng có những người chỉ biết quyền lợi của cá nhân, của gia đình mà làm bộ mặt chai lì trước những lời phê phán của mọi người.
     Ở đời có những người chỉ biết chỉ trích và phê phán người khác, mà không bao giờ nhìn thấy những sai trái của mình đang làm cho người khác phải tử đạo trong lòng.

     Đức Chúa Giê-su rất yêu thương chúng ta, Ngài chỉ muốn chúng ta mỗi người phải trở nên những môn đồ đích thực của Ngài, đó chính là học với Ngài cách ứng xử khôn ngoan: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Môi-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư