Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Mưa đá thành mưa cứngMƯA ĐÁ THÀNH MƯA CỨNG
Ngày mồng năm tháng giêng năm Thiệu Hưng Tống Cao Tông thứ mười bảy, ở Lâm An xảy ra nạn mưa rất lớn và có mưa đá, mái ngói trên nhà Thái Học phủ cao nhất của kinh thành bị mưa đá làm vỡ nát.
Các quan chức viên trong học phủ xin triều đình cho sửa chữa lại, khổ một nỗi là không dám viết chữ “mưa đá” vì sợ trùng âm mà phạm thượng, bèn đem chữ “mưa đá” viết thành “mưa cứng”.
                                                           (Hiên Cứ lục)

Suy tư:
     Mưa thì lúc nào cũng ở thể lỏng, chỉ có mưa đá mới ở dạng thể cứng, như thế là tai hoạ, tai hoạ mưa đá thì chỉ làm bể mái ngói của học phủ, nhưng tai hoạ về việc viết tên trùng âm với tên của nhà vua hay một vị nào đó hét ra lửa trong triều đình thì khủng khiếp hơn đó là phải bị tử hình.
     Đời sống của người Ki-tô hữu tự nó là một cuộc sống đầy lý tưởng, lý tưởng phục vụ và đem tình yêu của Chúa cho tha nhân, như thế nó ở thể dạng hạnh phúc: hạnh phúc vì biết mình đang phục vụ Chúa trong mọi người, nhưng nó sẽ ở thể dạng không hạnh phúc khi chúng ta làm trái ngược hẳn với lời giáo huấn của Đức Chúa Giê-su là “Yêu thương người thân cận như chính mình”.
     Có những người Ki-tô hữu bị loé mắt vì màu vàng sáng chói của vàng  bạc của cải, nên không nhìn thấy Đức Chúa Giê-su đang túng thiếu đói ăn nơi người thân cận của mình; có những người Ki-tô hữu nghĩ rằng mình cũng đói khổ túng thiếu như ai, nên họ luôn dửng dưng trước người bất hạnh hơn mình, đến nỗi một nụ cười cũng không có.
     Những người giàu có không ngó ngàng gì đến người thân cận thì chính họ đã bị án phạt công bằng, nhưng những người cố tình sống dửng dưng trước nỗi bất hạnh của người khác thì án phạt nặng nề hơn, bởi vì “cố tình dửng dưng” chính là những nỗi nhục nhằn đau khổ rơi xuống trên đầu người anh em chị em bất hạnh, đã trở thành “mưa đá” đè chết linh hồn của chính người cố tình dửng dưng ấy.

Thảm hại thay !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư