Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Tôi là quỷ sao ?TÔI LÀ QUỶ SAO ?
Hồi ấy Tư Mã Quang đang nhàn cư ở Lạc Dương, nhằm ngày mười lăm tháng giêng âm lịch là ngày tết nguyên tiêu (hội hoa đăng), phu nhân bèn muốn đi coi hội hoa đăng, Tư Mã Quang nói:
-      “Trong nhà có đốt đèn, cần gì phải đi coi chứ ?”
Phu nhân trả lời:
-      “Hội hoa đăng rất náo nhiệt vui nhộn, lại còn có thể nhìn du khách.”
Tư Mã Quang hỏi:
-      “Vậy tôi là quỷ sao ?”
                                                             (Hiên Cứ lục)

Suy tư:
     Con người ta thường thích cái gì mới lạ, dù cái mới lạ ấy mình đã có và đã thấy qua trong nhà mình: cũng thức ăn ấy, nhưng ăn của người hàng xóm thì cảm thấy ngon hơn ở nhà; cũng một lời khuyên ấy, nhưng con cái lại nghe lời người khác nói hơn là lời khuyên của cha mẹ anh chị; cũng một loại đèn ấy mà có khi còn đẹp hơn đèn của dân chúng bên ngoài, nhưng phu nhân thích ra ngoài coi hơn, vì ở đó vui vẻ náo nhiệt...
     Thời nay có những ông chồng không thích ăn cơm ở nhà, dù cơm nhà vợ con nấu ngon hơn cơm ở quán; có những bà vợ thích người khác khen mình hơn là chồng con khen; có những cha sở thích đi giảng tĩnh tâm cho các nhà thờ khác hơn là giảng ở nhà thờ của mình, tại sao vậy ?
     Thưa là vì họ có cái tâm vọng ngoại, mà khi tâm của vợ (chồng) đã vọng ngoại thì sẽ thấy vợ (chồng) mình không còn như xưa, gia đình sẽ lục đục, báo hiệu gia đình sẽ tan vỡ hạnh phúc sẽ bay đi; hoặc khi tâm của cha sở vọng ngoại thì cũng có nghĩa là các ngài rất ít quan tâm đến đời sống đạo đức của bổn đạo, và tính tình ngài ngày càng nóng nảy hơn khi giáo dân bàn hỏi việc đạo với ngài...

Sống tốt bổn phận và trách nhiệm của mình với tất cả yêu thương, thì chắc chắn “lồng đèn” của nhà mình cũng sẽ trở thành hội hoa đăng sáng rực như hội hoa đăng bên ngoài vậy, cần gì phải vọng ngoại chứ !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư