Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Mượn tên để tấu vận


MƯỢN TÊN ĐỂ TẤU VẬN
Vương Tề Tấu tự là Nghiễn Linh, người Hoài Châu, có tài cao mà không thích chịu gò bó.
Khi ông ta làm một quan chức nhỏ ở Thái Nguyên đã thêm vào hai câu “Thanh ngọc án” và “Vọng Giang Nam” để chế giễu các quan giám sát ở Thái nguyên.
Do chuyện đó mà quan đầu huyện giận dữ hỏi Vương Nghiễn Linh tại sao, Vương Nghiễn Linh không chút mảy may hoảng sợ, lại còn lớn tiếng nói một câu để trả lời quan đầu huyện:
-         “Kẻ có địa vị thấp nên thường sợ bị người khác gièm pha, chỉ là thêm vào “Thanh ngọc án” thì làm sao lại còn dám làm “Vọng Giang Nam” nữa chứ, phải không thưa ngài Mã đô giám ?”.
Lúc ấy Mã đô giám (tên quan nắm trong tay đội vệ cấm thành, huấn luyện binh lính) chợt tiến vào đến ngồi bên cạnh Vương Nghiễn Linh nghe nói như thế, vì không kịp chuẩn bị nên đã hàm hồ ừ cho qua chuyện.
Sau khi hồi triều, Mã đô giám chất vấn Vương Nghiễn Linh:
-         “Chuyện của ông tôi không biết chút gì cả, sao lại bắt tôi làm chứng chứ ?”.
Vương Nghiễn Linh cười nói:
-         “Tôi chỉ là mượn tên của ngài để chạy tội thôi mà, xin đừng trách, đừng trách !”
                                                           (Hiên Cứ lục)

Suy tư:
     Thời nay có rất nhiều người lợi dụng người khác để làm lợi cho mình: có người lợi dụng sự nghèo khó của người khác để bóc lột họ, có người lợi dụng sự đơn sơ của trẻ em để làm những chuyện đồi bại, có người lợi dụng sự nhẹ dạ của người tín hữu để làm tiền, có người lợi dụng chức vụ để vơ vét của cải cho mình...
Tình yêu chân chính là một tình yêu không tính toán, không vụ lợi, nhưng rất tôn trọng đối tượng của mình, Đức Chúa Giê-su đã thực hiện điều ấy khi Ngài tâm tình với Chúa Cha :
“Lạy Cha chí thánh,
xin gìn giữ các môn đệ
trong danh Cha mà Cha đã ban cho con,
để họ nên một như chúng ta”. (Ga 17, 11b)
Đức Chúa Giê-su đã vì yêu thương nhân loại và đã chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại, đó là tình yêu cho đi để thánh hóa và thăng hoa đời sống của những ai tin vào Ngài.

Người thích lợi dụng người khác là người ích kỷ không có tâm hồn quảng đại và là người không biết thông cảm với người khác, cho nên họ thường là những người trở nên gánh nặng cho mọi người.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư