Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Có sao đâu

CÓ SAO ĐÂU
 
 

      Một linh mục bạn chỉ cho ngài thấy mấy câu chuyện hay mà ngài đã dịch ra tiếng Việt -từ cách hành văn đến các câu cú dịch- được đăng trên trang web và blog nọ, nhưng chữ “người dịch” thì lại là tên của một người khác.

     Ngài cười cười nói: “Có sao đâu, chắc có lẽ họ đánh máy computer lộn tên đó”.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.