Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Làm hang đá

LÀM HANG ĐÁ
 
 

      Lễ Giáng Sinh năm nay, cha sở giáo xứ LS ở Gò Vấp thuộc tổng giáo phận Sài Gòn không làm hang đá bên ngoài nhà thờ, lý do: để tiền làm hang đá ấy giúp đỡ cho trẻ em bảo lụt ở miền Trung. Nghe nói mỗi năm làm hang đá ngoài trời tốn cả trăm triệu đồng.
       Các trẻ em bị bảo lụt miền Trung chính là những Chúa Giê-su Hài Đồng khó nghèo đang sinh ra trong hang đá (tâm hồn) của cha sở vậy.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.