Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Nước ngoài

NƯỚC NGOÀI
 
 
Trước 1975 ngài có thi vào tiểu chủng viện, sau 1975 thì ngài vượt biên và định cư ở nước ngoài rồi đầu tắt mặt tối đi làm để kiếm sống, nhưng “may mắn” được chịu chức linh mục vì khai gian là đã học xong thần học và triết học ở Việt Nam.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.