Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Khoe khoang

KHOE KHOANG
 
 

      Cha sở khoe với giáo dân ở xứ truyền giáo:

-         “Vì hoàn cảnh đất nước nên cha học xong triết học và thần học khi mới mười tám tuổi, rồi vượt biên...”

Giáo dân cười thầm, lẽ nào vừa tốt nghiệp phổ thông lại vừa tốt nghiệp đại chủng viện cùng lúc !
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.