Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Xức dầu kẻ liệt

XỨC DẦU KẺ LIỆT
 
 
 

      Cha sở đang đọc sách ở phòng khách, giáo dân đến mời cha đi xức dầu kẻ liệt ở bệnh viện, ngài quăng quyển sách xuống bàn, nạt và đuổi giáo dân ấy về, nói: “Tôi bận, không đi”.

     Giáo dân ấy không hiểu cha sở tức giận cái gì.
     Trong toàn bộ bốn sách Phúc Âm, không có chỗ nào nói Chúa Giê-su nạt nộ và đuổi bệnh nhân ra về cả, trái lại Ngài an ủi và chữa lành cho họ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.