Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Đọc sách nhiều


ĐỌC SÁCH NHIỀU

 


 


      Trong lớp học tìm hiểu thêm về phụng vụ của giáo xứ nọ, cha sở thường khoe với giáo dân là mình ở nước ngoài từ nhỏ, đọc nhiều sách (thực ra ngài vượt biên khi khoảng 20, 21 tuổi, sau biến cố “bảy lăm”, chưa học đại học), dạy rằng:

- “Hàng giáo sĩ có hai loại: một là các giám mục, linh mục và phó tế; hai là tất cả những ai phục vụ bàn thờ như người đọc sách, người giúp lễ, người cắm hoa, người hát đáp ca, đều là hạng giáo sĩ.v.v... [1]

Giáo dân nghe mà kinh ngạc, vì từ trước đến nay chưa hề nghe giáo lý như thế bao giờ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
 

[1] Chỉ có chức Tư tế mới có 2 loại: một là chức tư tế phổ quát, tức là tất cả những người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội; hai là chức tư tế đặc biệt, tức là các linh mục và giám mục.